Termeni și condiții

Termeni și condiții pentru www.purejunipersoap.com
Data efectivă: [28.06.2023]
Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții cu atenție înainte de a utiliza website-ul operat de Pure Juniper Soap Shop ("noi").
Accesul și utilizarea website-ului sunt condiționate de acceptarea și respectarea acestor Termeni. Acești Termeni se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care doresc să acceseze sau să utilizeze website-ul.
Prin accesarea sau utilizarea website-ului, sunteți de acord să fiți obligat de acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu oricare parte a termenilor, nu puteți accesa website-ul.
1. Proprietate intelectuală
Website-ul și conținutul său original, caracteristicile și funcționalitățile sunt deținute de Pure Juniper Soap Shop și sunt protejate de legile internaționale privind drepturile de autor, mărcile comerciale, patentele, secretele comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală.
2. Utilizarea website-ului
Vi se acordă o licență limitată, non-exclusivă, ne-transferabilă și revocabilă de a accesa și utiliza website-ul strict în conformitate cu acești Termeni. Sunteți de acord să nu modificați, reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, revindeți sau exploatați în niciun fel o parte a website-ului fără permisiunea noastră scrisă expresă.
3. Conturi de utilizator
Unele caracteristici ale website-ului pot necesita crearea unui cont de utilizator. La crearea unui cont, trebuie să furnizați informații exacte și complete. Sunteți singurul responsabil pentru menținerea confidențialității contului și parolei dvs. și pentru restricționarea accesului la computerul dvs. Sunteți de acord să acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc în cadrul contului dvs.
4. Activități interzise
Sunteți de acord să nu desfășurați nicio activitate interzisă dintre următoarele:
- Încălcarea oricăror legi sau reglementări aplicabile
- Postarea sau transmiterea de materiale publicitare sau promoționale neautorizate sau nesolicitate
- Interferarea sau perturbarea website-ului sau serverelor sau rețelelor conectate la website
- Încercarea de a obține acces neautorizat la orice parte a website-ului sau a altor sisteme sau rețele
- Angajarea în orice conduită care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita sau afecta website-ul sau ar putea interfera cu utilizarea și bucuria altor părți a website-ului
5. Exonerare de răspundere
Website-ul este furnizat "așa cum este" și "conform disponibilității", fără nicio garanție de niciun fel. Nu garantăm că website-ul va fi fără erori sau întreruperi, și nici nu facem nicio reprezentare cu privire la exactitatea, fiabilitatea sau actualitatea informațiilor furnizate pe website.
6. Limitarea răspunderii
În nicio situație Pure Juniper Soap Shop sau directorii, angajații sau afiliații săi nu vor fi răspunzători pentru daune directe, indirecte, incidentale, speciale, consecințiale sau exemplare rezultate din sau în legătură cu utilizarea website-ului.
7. Link-uri externe
Website-ul poate conține link-uri către website-uri externe care nu sunt deținute sau controlate de Pure Juniper Soap Shop. Nu avem control asupra și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile website-urilor terțe.
8. Legea aplicabilă
Acești Termeni vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile [Jurisdicție], fără a ține cont de conflictele de legi.
9. Modificări ale Termenilor și Condițiilor
Ne rezervăm dreptul de a modifica sau înlocui acești Termeni și Condiții în orice moment. Utilizarea continuă a website-ului după orice astfel de modificări constituie acceptarea dvs. a noilor Termeni și Condiții.
10. Contact
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de contact furnizate pe website.
Acești Termeni și Condiții au fost actualizați ultima dată la [28.06.2023].